צור קשר

פסיקות בבית המשפט

כוונת שיתוף בנכס
כוונת שיתוף בנכס - 17/07/2013

האם אי עריכת הסכם ממון מעידה על כוונת שיתוף בנכסי הצדדים?