צור קשר

מה נפסק על תוספות שכר

 

 

פרשנות חוזה גירושין הנוגעת לתוספת שקיבל פורש שב"כ בפנסיה
 

משמעותו של הניסוח המדויק
 

זוג, אשר להם שני ילדים מנישואיהם, התגרשו לאחר שהסכם הגירושין אליו הגיעו קיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט. במסגרת הסכם הגירושין, בני הזוג סיכמו כי האישה תקבל את חלקה בפנסיה של הבעל שזכאי לה לאחר שירות בשב"כ.

שש שנים לאחר הגירושין, תבעה האישה את הבעל לאחר שקיבל תוספת לפנסיה וטענה כי עליו להעביר לה את חלקה בתוספת.
בית המשפט נדרש לדון במשמעות של מספר מילים בחוזה והן: "בגין אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת ההסכם". האם הכוונה היא כפי שטענה האישה – לאירועים שקשורים להכנסות שיהיו לבעל מכל עבודה שהיא שאינה קשורה לתפקידים בהם כיהן במהלך נישואיהם, או שמא הבעל צודק והכוונה 
במילים אלה הייתה לבצע חיתוך מדויק של לוחות הזמנים באופן שכל תוספת שתתקבל לפנסיה שלו לאחר חתימת ההסכם ואינה חלה רטרואקטיבית למועד קודם לעריכת ההסכם, אינה מגיעה לתובעת, ומקור התוספת אינו רלוונטי.

 

מה קבע בית המשפט?

בית המשפט קבע כי הגם שניתן לפרש את החוזה בשתי הדרכים, מסעיפים אחרים בחוזה עולה כי כוונת הצדדים הייתה לסייג ולהחיל את החוזה בכפוף למועד חתימת ההסכם ומכאן מניח כי הצדדים התכוונו למועד ולא למהות. לכן, נקבע כי האישה תהיה זכאית אך ורק לתוספות שתינתנה באופן רטרואקטיבי קודם למועד חתימת ההסכם.
 


לפסק הדין המלא, ראה תמ" ש 23934-99 מתאריך 04204104141