צור קשר

תקנון השימוש באתר

להלן תנאי השימוש באתר "קטי טל, עורכת דין ומגשרת" בכתובת: www.kati-tal.com 

 

 • אנו שמחים שבחרת לגלוש באתר - "קטי טל, עורכת דין ומגשרת", להלן: "האתר".
 • השימוש באתר הנו בכפוף לתקנון זה.
 • לשם הנוחות, התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 • מטרתו של האתר, הנה לספק אינפורמציה כללית ביותר בתחום של דיני משפחה וירושה, וגישור במשפחה. 
 • בשום מקרה, ובשום אופן, אין לראות באמור באתר, כייעוץ משפטי ללקוח, שכן אין מקרה אחד דומה למשנהו לעולם. 
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את האתר מעת לעת, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וללא כל התחייבות למועדי העדכון.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תכני האתר, צורתו, היקפו ואופי הפעלתו מבלי ליתן הודעה מוקדמת למשתמשים.
 • הגלישה באתר, הנה באחריות הגולש בלבד. תכני האתר, כפי שמפורסמים עשויים לאבד ממהימנותם בחלוף זמן, בעיקר נוכח שינויי פסיקה וחקיקה בארץ ובעולם. אשר על כן, הגולשים לא יוכלו לבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לנזקים שנגרמו להם עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר זה, ולא יוכלו לבוא בכל טענה /ואו דרישה בנוגע לדיוקם, מהימנותם, תקפותם והתאמתם של תכני האתר לצרכי הגולשים.
 • האתר יעשה מאמצים סבירים בנסיבות העניין על מנת להגן על פרטי הגולשים, ו/או הפונים באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטיות הגולשים עקב אופיין של רשתות האינטרנט. על כן, המשתמש לא יוכל לבוא בטענה ו/או תביעה כנגד האתר בגין נזק רגשי ו/או כספי, ישיר /ואו עקיף שייווצרו כתוצאה משימוש באתר ו/או דליפת פרטים אלו או אחרים כתוצאה משימוש ו/או פנייה באתר ללא קשר לסיבה בגינה הודלפו.
 • למען הסר ספק, יובהר, כי עצם הפניה באמצעות האתר, לא תיצור יחסי עורך דין לקוח בין הפונה לעו"ד קטי טל ו/או לכל עו"ד אשר עובד במשרדה והפניה באמצעות האתר לא תקנה חיסיון עורך-דין לקוח כמשמעותו בדין. יחד עם זאת, כאמור, אנו  ננקוט אמצעים סבירים לשמירת פרטיות הפונה באמצעות האתר. 
 • מובהר בזאת כי לאתר אין כל אחריות על הנכתב באתרים חיצוניים המקושרים לאתר. האחריות על הנכתב באתרים החיצוניים המופיעים באמצעות קישורים מן האתר חלה על האתרים החיצוניים עצמם בלבד.
 • השימוש באתר הוא אך ורק לצרכיו האישיים והפרטיים של המשתמש. כל הזכויות על האתר שמורות, לרבות על תכני האתר, עיצובו, והטקסטים המופיעים בו. אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי או להעביר לצדדים שלישיים חלקים מהאתר או את האתר בשלמותו.
 • אם אינך מסכים לתקנון האתר, אינך רשאי לעשות באתר שימוש.